Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia skierowane są do kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej zakładów koksowniczych oraz do specjalistów zajmujących się zagadnieniami z tego zakresu w innych instytucjach (m.in. biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych). Absolwenci nabędą umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu technologii procesu koksowania, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologiczno-socjologicznych aspektów zarządzania, prawa pracy w ich codziennej pracy zawodowej.
Polityka Prywatności