województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Automatyzacja
Automatyzacja – znaczne ograniczenie lub zastąpienie (proces zastępowania) ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka (czyli samoczynnych). Również zastosowanie maszyn do pracy niemożliwej do wykonania w inny sposób. Automatyzacja jest kolejnym etapem po mechanizacji, gdzie bezpośrednia praca człowieka jest niezbędna przy wytworzeniu produktu finalnego.
Polityka Prywatności