województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Podziemne magazynowanie gazu

Język wykładowy: polski
Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują także podstawy termodynamiki gazu ziemnego, jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną przedstawione zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych oraz sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.
Polityka Prywatności