Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Składają się z części wykładowej, prowadzonej przez Wydział Zarządzania (216 godz.) Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania i obrotu nieruchomościami.
Pośrednictwo
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy. Obecnie najpopularniejszą formą pośrednictwa są agencje zatrudnienia, pośrednictwa finansowego oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Polityka Prywatności