województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Programowanie urządzeń mobilnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia podyplomowe Programowanie urządzeń mobilnych skierowane są do osób, które posiadają już umiejętność programowania i chcą nauczyć się tworzyć oprogramowanie dla urządzeń mobilnych. W zamierzeniu oferta kierowana jest do absolwentów: informatyki stosowanej, studiów technicznych oraz studiów podyplomowych kształcących ogólnie w zakresie informatyki. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w charakterze programisty lub projektanta aplikacji mobilnych. Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 60 godz. wykładów i 140 godz. zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny.
Polityka Prywatności