województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Przeróbka plastyczna wyrobów długich

Język wykładowy: polski
Podstawowym celem studiów jest przekazanie nowej wiedzy na temat procesów przeróbki plastycznej stosowanych w produkcji wyrobów tzw. Długich, tj. walcówki, prętów, rur, taśm, i kształtowników. Ukończenie studiów podyplomowych wpłynie na poszerzenie wiedzy kadry inżynierskiej zatrudnionej w realizacji różnych etapów produkcji wyrobów długich, począwszy od procesów projektowania i kontrolowania technologii, a skończywszy na prowadzeniu linii produkcyjnej i odbioru jakościowego. Przekazywana wiedza będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania: doboru wsadu, jego nagrzewania przed przeróbką plastyczną, przeróbki plastycznej na gorąco, ciepło i zimno, przeróbki termomechanicznej oraz procesów towarzyszących.
Przeróbka
Przeróbka (dawniej Zawiśle, Przerabka, Trojan, niem. Troyl, kaszb. Trél) – dzielnica administracyjna w Gdańsku o charakterze przemysłowo-mieszkaniowym, położona w północno-wschodniej części miasta na Wyspie Portowej.
Polityka Prywatności