województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Przeróbka surowców mineralnych

Język wykładowy: polski
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów wzbogacania surowców, pracowników biur projektowych i konstrukcyjnych, jednostek naukowo-badawczych oraz firm dostarczających rozwiązania technologie i urządzenia do wzbogacania surowców. Program studiów obejmuje opis operacji podstawowych stosowanych w przeróbce surowców i odpadów, układy technologiczne wzbogacania surowców (węgiel, rudy metali), ocenę i optymalizację procesów technologicznych. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe (zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych).
Przeróbka
Przeróbka (dawniej Zawiśle, Przerabka, Trojan, niem. Troyl, kaszb. Trél) – dzielnica administracyjna w Gdańsku o charakterze przemysłowo-mieszkaniowym, położona w północno-wschodniej części miasta na Wyspie Portowej.
Polityka Prywatności