Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rachunkowość

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest opanowanie wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i te, które jej nie prowadzą.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Polityka Prywatności