województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Dynamiczny rozwój przemysłu a także infrastruktury miejskiej sprawia, że zabytkowe zespoły staromiejskie, nadwyrężone przez czas ulegają częściowemu lub całkowitemu niszczeniu. Problemy rewaloryzacji budowli i miast zabytkowych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geomechaniki, stateczności obiektów budowlanych, sposobu posadowienia fundamentów. Studia adresowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Studia skierowane są zwłaszcza do osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Celem Studiów jest permanentne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w celu właściwego przygotowania Słuchaczy do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.
Renowacja
Renowacja – odświeżenie, odnowienie. W przypadku budownictwa może dotyczyć elewacji budynku, dachu lub innego elementu. Czasem wyrażenie renowacja używane jest w odniesieniu do restauracji.
Polityka Prywatności