Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Rynek gazu ziemnego – szanse i bariery rozwój

Język wykładowy: polski
Studia trwają dwa semestry i obejmują około 190 godz. wykładów, seminariów, laboratoriów komputerowych i ćwiczeń projektowych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian na tym rynku, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich lat, analiza najważniejszych aspektów prawnych, technicznych, ekonomicznych i geopolitycznych mających wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Wykładowcy to zarówno pracownicy naukowi, jak również praktycy – wieloletni pracownicy o bogatym doświadczeniu w zakresie regulacji i nadzoru nad rynkiem energii w Polsce oraz eksperci zatrudnieni w przedsiębiorstwach energetycznych działających w branży gazowniczej.
Rozwój
biologia rozwoju
Rynek
Rynek oznacza najczęściej plac w centrum miasta, wokół którego znajdują się budynki, a w środku ratusz
Rynek
Rynek,
Kilka uliczek –
Oto całe miasto.
Wszędzie jest bardzo blisko…
Dosłownie dwa kroki.
Autor: Ryszard Marek Groński, M w: Wierszyki o literkach
Polityka Prywatności