województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane są do menedżerów, polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji. Mogą w nich uczestniczyć absolwenci wszystkich szkół wyższych.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności