województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

Język wykładowy: polski
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej osobom zatrudnionym w branży związanej z wiertnictwem, jak i innym osobom poszukującym pracy. Program skierowany jest do osób związanych z geotechniką, budownictwem i geotermią, a także z poszukiwaniami i udostępnianiem surowców. Obejmuje on informacje z zakresu: geologii naftowej, wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, prawa górniczego oraz finansowania inwestycji. W programie studiów znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe: płuczki wiertnicze, zaczyny uszczelniające, urządzenia wiertnicze, projektowanie, kosztorysowanie i dokumentowanie wierceń, awarie i komplikacje wiertnicze, dowiercanie i opróbowanie złóż, pomiary w otworach wiertniczych, technologia wiercenia otworów, komputerowe projektowanie otworów kierunkowych.
Polityka Prywatności