województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Transport gazu i energetyka gazowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
W programie przewidziano przede wszystkim: teoretyczne podstawy gazownictwa, metody i nowoczesne urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci rozdzielczych i instalacji gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi gazu, podstawy informatyki w gazownictwie, posługiwanie się komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi w budowie gazociągów, w kotłach i podgrzewaczach gazowych, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie.
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności