województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Transport i eksploatacja terminali LNG

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego, jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności