Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Układy zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego

Język wykładowy: polski
Nowe techniki, technologie i nowe rodzaje urządzeń aplikowanych w górnictwie rodzą nowe zagrożenia dla użytkowników. Poza znajomością i przestrzeganiem obowiązujących przepi­sów bezpieczeństwa potrzebna jest duża i ugruntowana wiedza merytoryczna, która umożliwi kadrze technicznej podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie inwestycji, eksploatacji i reagowania na zdarzenia nadzwyczajne (awaryjne). Celem studiów jest przekazanie kadrze inżynierskiej szerokiej wiedzy dotyczącej nowocze­snej elektrotechniki górniczej, a w szczególności dotyczącej energoelektroniki, automatyki napędu elektrycznego, cyfrowego sterowania i jakości energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagad­nień bezpiecznej eksploatacji instalacji podziemnych i powierzchniowych.
Polityka Prywatności