województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

User Experience & Product Design - Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”
User experience
User experience, UX (ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego.
Polityka Prywatności