Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wiertnictwo i inżynieria otworowa

Język wykładowy: polski
Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na morskich jednostkach wiertniczych. W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych słuchacze uzyskają podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i inżynierii otworowej, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia z ochrony środowiska.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Wiertnictwo
Wiertnictwo – dziedzina przemysłu zajmująca się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż kopalin poprzez otwory wiertnicze. Zajmuje się również drążeniem otworów badawczych w celu poznania budowy geologicznej badanego obszaru.
Polityka Prywatności