województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe

Język wykładowy: polski
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu górnictwa oraz maszyn górniczych, pozwalające na pełne zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i techniką podziemnej eksploatacji węgla kamiennego systemami ścianowymi.

Studia skierowane są do pracowników firm związanych z górnictwem podziemnym oraz do innych absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki: Budowa Maszyn o specjalnościach maszyny górnicze podziemne, maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych oraz Górnictwo i Geologia o specjalnościach górnictwo podziemne, eksploatacja złóż surowców mineralnych. Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.
Polityka Prywatności