Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Program studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z szeroko pojętej problematyki zamówień publicznych. Każdy blok tematyczny rozpoczyna wprowadzenie do przedmiotu oraz przekazanie zasad i logiki – sposobu myślenia prawnego, finansowego i zarządczego, tworząc podstawy dla złożonej wiedzy z dziedziny zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą programu jest żywy, łączący teorię z praktyką, przekaz wiedzy. Właściwie wyważone proporcje wykładów (których nieodłącznym elementem jest odwoływanie się do praktyki polskiej i doświadczeń Unii Europejskiej) oraz ćwiczeń dają gwarancję zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności