Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie personelem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczących polityki personalnej w firmie zgodnych z wymogami współczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów oparty jest na treningach, warsztatach i ćwiczenia aktywnych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności