województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest aktualizacja i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy niezbędnych w przystosowaniu przedsiębiorstwa do aktualnych warunków ekonomicznych, szkolenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi i organizacjami oraz prezentacja wybranych metod i technik służących do podejmowania decyzji strategicznych. Stąd też studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania. Zajęcia mają formę wykładów, seminariów oraz laboratoriów i prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH, a także przez specjalistów – praktyków współpracujących z Wydziałem Zarządzania. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacze otrzymają konspekty do poszczególnych przedmiotów, a w razie potrzeby również materiały pomocnicze.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności