Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zarządzanie sprzedażą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Program studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z obszaru zarządzania sprzedażą. Studia te zapewniają solidną wiedzę z marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Osobom z doświadczeniem umożliwiają usystematyzowanie posiadanej wiedzy. Program zajęć przygotowany jest z myślą o menedżerach sprzedaży średniego i wyższego szczebla.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności