województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Rozwój
biologia rozwoju
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój, trwały rozwój, trwały i zrównoważony rozwój, ekorozwój – doktryna ekonomii, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, w przeciwieństwie do „żelaznej reguły ekonomii” Malthusa. Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 r. – „Nasza Wspólna Przyszłość”: Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
Polityka Prywatności