Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl

a) Nabycie wiedzy teoretycznej z teorii sieci komputerowych i systemów operacyjnych, działania i konfiguracji poszczególnych usług systemowych w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych.

b) Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • działania lokalnej i rozległej sieci komputerowej,
  • pracy zdalnej,
  • zaawansowanego administrowania systemami sieciowymi,
  • zarządzenia  usługami sieciowymi,
  •  zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • konfiguracji i implementacji sieci bezprzewodowych i telefonii VoIP,
  • obsługi urządzeń sieciowych,
  • konfiguracji routingu,
  • konfiguracji  i  konserwacji złożonych sieci komputerowych,
  • audytu systemów sieciowych.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot

Aktualizacje proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności