Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja systemami GNU/Linux

Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Strona www uczelni: www.p.lodz.pl
Studia podyplomowe "Administracja systemami GNU/Linux" to oferta dla osób zainteresowanych wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux i otwartego oprogramowania w infrastrukturze IT małych i średnich przedsiębiorstw, a także w działalności outsourcingowej. Ugruntowana i wciąż wzmacniająca się pozycja tych systemów w zastosowaniach serwerowych stwarza szerokie pole dla praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów. Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych zarówno z funkcjonowaniem systemów operacyjnych z rodziny GNU/Linux, jak i ich zastosowaniem w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw. Pierwsza część studiów poświęcona jest monitorowaniu i konfigurowaniu systemu operacyjnego, włącznie z zagadnieniami o krytycznym znaczeniu dla jego funkcjonowania, takimi jak mechanizmy bezpieczeństwa czy wydajne i niezawodne składowanie danych. W drugiej części prezentowane są możliwości zastosowania systemu w infrastrukturze IT. Oprócz podstawowych usług internetowych, takich jak poczta, udostępnianie plików, bazy danych czy serwis WWW, omawiane są także zaawansowane zagadnienia związane z wydajnością i niezawodnością świadczonych usług: wirtualizacja, klastry czy równoważenie obciążeń. Osobny dział poświęcony został budowie wydajnych i bezpiecznych sieci komputerowych z wykorzystaniem systemu Linux jako elementu infrastruktury na różnych jej poziomach. Cały program studiów realizowany jest w oparciu o dystrybucję CentOS Linux, będącą otwartoźródłowym odpowiednikiem komercyjnego systemu klasy Enterprise mającego ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania tego typu.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności