Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja systemami GNU/Linux

Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia podyplomowe "Administracja systemami GNU/Linux" to oferta dla osób zainteresowanych wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux i otwartego oprogramowania w infrastrukturze IT małych i średnich przedsiębiorstw, a także w działalności outsourcingowej. Ugruntowana i wciąż wzmacniająca się pozycja tych systemów w zastosowaniach serwerowych stwarza szerokie pole dla praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów. Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych zarówno z funkcjonowaniem systemów operacyjnych z rodziny GNU/Linux, jak i ich zastosowaniem w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw. Pierwsza część studiów poświęcona jest monitorowaniu i konfigurowaniu systemu operacyjnego, włącznie z zagadnieniami o krytycznym znaczeniu dla jego funkcjonowania, takimi jak mechanizmy bezpieczeństwa czy wydajne i niezawodne składowanie danych. W drugiej części prezentowane są możliwości zastosowania systemu w infrastrukturze IT. Oprócz podstawowych usług internetowych, takich jak poczta, udostępnianie plików, bazy danych czy serwis WWW, omawiane są także zaawansowane zagadnienia związane z wydajnością i niezawodnością świadczonych usług: wirtualizacja, klastry czy równoważenie obciążeń. Osobny dział poświęcony został budowie wydajnych i bezpiecznych sieci komputerowych z wykorzystaniem systemu Linux jako elementu infrastruktury na różnych jej poziomach. Cały program studiów realizowany jest w oparciu o dystrybucję CentOS Linux, będącą otwartoźródłowym odpowiednikiem komercyjnego systemu klasy Enterprise mającego ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania tego typu.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.