Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia KAIZEN

Język wykładowy: polski
Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na KAIZEN, jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: Just-In-Time, Lean Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance. Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją przepływu materiałów, skracaniem cykli produkcyjnych, minimalizacją zapasów, usprawnianiem pracy indywidualnej i zespołowej, racjonalizacją wykorzystania zasobów, orientacją na Klienta, podejściem procesowym, eliminacją strat, poprawą jakości i ciągłymi usprawnieniami, a także kierowaniem i motywowaniem zespołów. Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. Ukończenie Studiów Podyplomowych oprócz zdobycia Świadectwa ukończenia prestiżowej Uczelni Wyższej, daje szansę (po zdaniu egzaminu i wzięciu udziału w szkoleniu dodatkowym KAIZEN Toolbox) uzyskania Certyfikatu Trenera KAIZEN, sygnowanego przez międzynarodową organizację KAIZEN Institute Consulting Group, która od lat dba o rozwój przedsiębiorstw na całym świecie. Certyfikat ten jest uznawanym na wszystkich kontynentach dokumentem potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz umożliwiającym przekazywanie jej innym adeptom filozofii KAIZEN. Wszystkie osoby, które przejdą i zaliczą wyznaczone szkolenia otrzymają certyfikat PRAKTYKA KAIZEN.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności