Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bazy danych i analiza danych w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studium adresowane jest do osób kierujących projektami IT, projektantów baz danych, programistów baz danych, kierowników działów informatycznych, analityków biznesowych, projektantów oraz pozostałych uczestników zespołów projektowych IT. W czasie studiów studenci poznają różne metodyki projektowania baz danych, narzędzia wspomagające prace projektowe, bezpieczeństwo projektów informatycznych, różne systemy zarządzania bazami danych, sposób projektowania aplikacji dostępowych do systemów bazodanowych, zagadnienia projektowania hurtowni danych, modelowania procesów biznesowych, data i web mining. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych projektantów baz danych i projektantów rozwiązań analitycznych.
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności