Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia adresowane są do osób, które zamierzają z sukcesem wykorzystać bazy danych w praktyce, projektantów, administratorów oraz końcowych użytkowników systemów bazodanowych. Od innych studiów obszaru baz danych studia odróżniają dwie cechy: 1. studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. 2. student jest otoczony indywidualną opieką mentora, który wspólnie ze studentem ustala jego szczegółowe potrzeby i dostosowuje program zajęć. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Studia powinny zainteresować: informatyków, ekonomistów, handlowców, pracowników administracyjnych, pracowników działów przetwarzających zbiory danych, analityków biznesowych i innych. Studia oferują unikatowy program nauczania i dostęp do oprogramowania największych dostawców rozwiązań do modelowania, projektowania i budowy baz danych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
220x300_80.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności