Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości. Program Studiów obejmuje zarówno wykłady (168 godz.), jak i zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty z biometrii, kryptologii, wykrywania włamań w systemach IT, cyberterroryzmu czy też interaktywnego opracowywania strategii kontrwywiadowczej związanej z bezpieczeństwem systemów informatycznych (54 godz.). Zajęcia praktyczne prowadzone będą w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych w bogato wyposażonym Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego IAiIS PW. Studia skierowane są głównie do menedżerów i kierowników zespołów technicznych odpowiedzialnych za projektowanie bezpiecznych systemów IT, a także dla innych osób zawodowo powiązanych z zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT (np. osób zaangażowanych w sprzedaż produktów i usług związanych z bezpieczeństwem i/lub biometrią). Studia przeznaczone są dla osób mających kontakt profesjonalny z branżą IT, choć niekoniecznie mających formalne wykształcenie w tym kierunku. Od kandydatów oczekujemy ogólnej orientacji w technologiach informatycznych, nie jest natomiast wymagana znajomość szczegółowych zagadnień technicznych.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Warszawie


Studia w sąsiednim województwie
WSSIP_220.jpg

Nauka języka w Warszawie
Atticus_dorosli_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności