Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Budownictwo infrastrukturalne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego.
Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego:

  • Analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe
  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji
  • Roboty ziemne w realizacji robót drogowych
  • Wykonywanie robót drogowych
  • Systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe
  • Wybór konstrukcji nośnej
  • Technologie robót mostowych
  • Systemy eksploatacji mostów
  • Wybrane zasady realizacji robót branżowych
  • Rozliczenie robót budowlanych w projektach infrastrukturalnych

Budownictwo
Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności