Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Czynniki organizacyjne związane są ze zmianami własnościowymi zachodzącymi w krajowej energetyce oraz wprowadzaniem do zarządzania informatyki, głównie w postaci różnorodnych baz danych. Celem organizowanych studiów podyplomowych jest zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami techniki wykorzystywanymi w eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Warszawskiej (głównie z Instytutów Techniki Cieplnej i Elektroenergetyki) oraz specjaliści zatrudnieni w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach remontowych.
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
220x300_80.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności