Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyka przemysłowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. W szczególności zapewniają poznanie:
  • systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i przemysłowych, technologii i bezpieczeństwa w Internecie, zasad prowadzenia projektu informatycznego
  • inteligentnych urządzeń polowych, sterowników PLC, systemów SCADA i DCS
  • informatycznych systemów zarządzania
  • technik sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów genetycznych
  • podstawy modelowania procesów i innych wybranych przez Słuchaczy zagadnień.

Absolwent Studiów posiądzie kwalifikacje potrzebne do: formułowania założeń i wymagań, oceny i porównywania ofert, nadzoru i oceny wdrożeń oraz udziału w zespołach realizujących wdrożenia i zespołach projektujących systemy informatyczne przeznaczone do sterowania, monitorowania i zarządzania produkcji.
Na rynku zarówno europejskim jak i krajowym odczuwa się bardzo duży niedostatek specjalistów o takim profilu. Zapotrzebowanie na nich potwierdzają zarówno ogłoszenia zamieszczane w prasie, oferujące pracę w tym zakresie na bardzo korzystnych warunkach, jak też opinie specjalistów od rynku pracy. Brak fachowców o tak niezbędnych kwalifikacjach dla gospodarki opartej na wiedzy zagraża istotnym spowolnieniem jej rozwoju. Z drugiej strony absolwenci Studium uzyskają kwalifikacje gwarantujące im atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę. 
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
informatyka przemysłowa
Informatyka przemysłowa – dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą:
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego

Aktualizacje proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności