Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyka przemysłowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. W szczególności zapewniają poznanie:
  • systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i przemysłowych, technologii i bezpieczeństwa w Internecie, zasad prowadzenia projektu informatycznego
  • inteligentnych urządzeń polowych, sterowników PLC, systemów SCADA i DCS
  • informatycznych systemów zarządzania
  • technik sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów genetycznych
  • podstawy modelowania procesów i innych wybranych przez Słuchaczy zagadnień.

Absolwent Studiów posiądzie kwalifikacje potrzebne do: formułowania założeń i wymagań, oceny i porównywania ofert, nadzoru i oceny wdrożeń oraz udziału w zespołach realizujących wdrożenia i zespołach projektujących systemy informatyczne przeznaczone do sterowania, monitorowania i zarządzania produkcji.
Na rynku zarówno europejskim jak i krajowym odczuwa się bardzo duży niedostatek specjalistów o takim profilu. Zapotrzebowanie na nich potwierdzają zarówno ogłoszenia zamieszczane w prasie, oferujące pracę w tym zakresie na bardzo korzystnych warunkach, jak też opinie specjalistów od rynku pracy. Brak fachowców o tak niezbędnych kwalifikacjach dla gospodarki opartej na wiedzy zagraża istotnym spowolnieniem jej rozwoju. Z drugiej strony absolwenci Studium uzyskają kwalifikacje gwarantujące im atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę. 
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
informatyka przemysłowa
Informatyka przemysłowa – dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą:
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności