Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Informatyzacja technologii chemicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • alternatywnych systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia i edycji grafiki,
  • komputerowego wspomagania rysunku technicznego,
  • symulacji przemysłowych procesów technologicznych,
  • baz danych,
  • programowania liniowego
  • PIMS,
  • projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności