Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence.

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej. Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego. Studia powinny zainteresować: analityków biznesowych, kierowników i pracowników działów analiz i controllingu, ekonomistów, informatyków, architektów rozwiązań biznesowych, handlowców, pracowników administracyjnych i innych. Studia oferują unikatowy program nauczania wynikający z połączenia wiedzy pracowników naukowych PW i doświadczenia przedstawicieli największych firm branży Business Intelligence oraz ekspertów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM). Studenci naszych studiów otrzymują dostęp do oprogramowania do modelowania i obsługi procesów biznesowych oraz narzędzi analityki biznesowej Business Intelligence.
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Business Intelligence
Business Intelligence (BI), (również analityka biznesowa) – proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozumieniu czysto biznesowym BI można także definiować jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesowi.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności