Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BEMS)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia adresowane są do kadry inżynierskiej zajmującej się kontrolą środowiska wewnętrznego i gospodarką cieplną w obiektach budowlanych oraz projektowaniem, modernizacją i eksploatacją instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Szczególny nacisk położono na układy sterowania pracą tych instalacji. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie nowych metod i technik stosowanych w zakresie sterowania pracą instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapewnienia i kontroli jakości środowiska wewnętrznego oraz sterowania przepływem ciepła i chłodu w budynkach, mających istotny wpływ na koszty ciepła. Proponowana treść stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu automatyki dla inżynierów środowiska dając podstawy do współpracy z inżynierami automatykami. Z kolei dla inżynierów automatyków studia mogą stanowić źródło wiedzy o parametrach opisów właściwości dynamicznych procesów kształtujących środowiska wewnętrzne w budynkach oraz zużycie ciepła i chłodu. Umożliwi to optymalne sterowanie procesami, dając podstawę oszczędności energii i kosztów eksploatacji tych systemów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności