Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu. Wykorzystanie technologii komputerowych w przygotowaniu i realizacji produkcji jest obecnie najważniejszym działaniem prowadzącym do wzrostu produktywności przedsiębiorstw i pozwalającym na sprostanie wymogom konkurencji na rynku. Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Opracowując program studiów przyjęto założenie, że słuchacze posiadają przygotowanie z zakresu podstawowej obsługi komputera (system operacyjny, MS Office, internet) oraz opanowali na poziomie podstawowym posługiwanie się jednym z systemów CAD. Uwzględniając wymagania rynkowe formułowane w odniesieniu do nowych produktów, w programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności