Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mechatronika w kształceniu zawodowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowym kierunkiem techniki – współczesnym kierunkiem projektowania i budowy urządzeń, jakim jest mechatronika. Kształcenie w zakresie mechatroniki prowadzi już szereg wyższych uczelni technicznych. Doceniając znaczenie tego kierunku, władze oświatowe wprowadziły mechatronikę jako nową specjalność kształcenia w średnim szkolnictwie technicznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowania odpowiedniej kadry dydaktycznej, studium przede wszystkim jest skierowane do nauczycieli przygotowujących się do nauczania w zakresie mechatroniki ale także do kadry technicznej interesującej się nowym kierunkiem techniki. Organizatorami studium są: Instytut Automatyki i Robotyki na pierwszym w Polsce Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz jedna z czołowych światowych firm praktycznie wykorzystująca i propagująca mechatronikę – firma FESTO. Uczestnikom Studium zostaną udostępnione zarówno laboratoria Wydziału Mechatroniki jak i laboratoria firmy FESTO.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
boks_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności