Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia adresowane są do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Studia dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, programowania internetowego, narzędzi analizy i projektowania CASE, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także inżynierii wiedzy. Szczególny nacisk położony będzie również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uwm_220_pl.gif

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności