Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Nowoczesna energetyka odnawialna

Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studium jest adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu technologii energetyki odnawialnej oraz realizacji procesu inwestycyjnego w energetyce odnawialnej. Program studiów obejmuje zagadnienia hydroenergetyki, technologii rozwijanych w obszarze odnawialnej energetyki lokalnej, małej kogeneracji a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych, w tym uwarunkowań regulacjami unijnymi, w obszarze dziedziny studium. Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia przygotowanie do projektowania oraz realizacji procesu inwestycyjnego w dziedzinach dziedzin energetyki odnawialnej objętych tematyką studium.
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
Polityka Prywatności