Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia przygotowują absolwentów do czynnego stosowania technik komputerowych w zakresie projektowania i wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej. Przeznaczone są dla inżynierów o specjalnościach konstrukcyjnych i technologicznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności