Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii – stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów wdrażających odnawialne źródła energii .Zajęcia odbywają się podczas 3-dniowych sesji (od czwartku do soboty lub od piątku do niedzieli). W programie przewidziane są wykłady dotyczące: zasobów energetycznych świata strategii rozwoju energetyki, roli i znaczenia odnawialnych źródeł energii,podstaw konwersji energii w energetyce słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej i energii biomasy. Prowadzone będą wykłady dotyczące ekologicznych skutków przetwarzania energii i podstaw prawnych rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.
Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności