Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów

Język wykładowy: polski
Studia podyplomowe przeznaczona dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki bądź kierunków pokrewnych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220_rekrutacja_od_czerwca.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności