Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie systemów informacyjnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studium adresowane jest do osób zajmujących się zbieraniem i modelowaniem wymagań, dokumentowaniem i projektowaniem architektury systemów informacyjnych w tym systemów biznesowych i e-biznesowych, analityków biznesowych, projektantów, twórców baz danych oraz osób prowadzących projekty informatyczne. W toku studiów omawiane są zagadnienia inżynierii oprogramowania, pozyskiwania i dokumentowania wymagań (np. use case), modelowania obiektowego (UML, OOA, OOD), analizy i dokumentowania procesów biznesowych (np. workflow), różnych rozwiązań architektonicznych systemów IT (wzorce projektowe), baz danych i hurtowni danych oraz metodyk prowadzenia projektów i narzędzi CASE (IBM RSA, Jazz, MS Visual Studio, Enterprise Architect, Visio). Zajęcia są prowadzone przy współpracy z wiodącymi firmami z branży IT. Oprócz dyplomu ukończenia studiów uczestnicy otrzymują certyfikaty zawodowe (Microsoft, IBM). Studia prowadzone są metodą projektową.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności