Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prowadzenie projektów informatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studium adresowane jest do osób kierujących projektami IT, kierowników działów informatycznych, analityków biznesowych, projektantów oraz pozostałych uczestników zespołów projektowych IT. W czasie studiów studenci poznają metodami warsztatowymi różne metodyki prowadzenia projektów (RUP, MSF, Scrum, Prince 2, XP, PMBOK) i zarządzania infrastrukturą (ITIL), narzędzia wspomagające prace projektowe, prawne aspekty prowadzenia projektów informatycznych, techniki negocjacyjne, lekkie techniki zarządzania (mind mapping, business mapping), zasady budżetowania projektów, zarządzanie różnymi aspektami projektu (zasobami, czasem, ryzykiem, jakością, wersjami itp.).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności