Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie w sytuacji zagrożenia lub kryzysu.. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego, operatorów infrastruktury krytycznej oraz służb ratowniczych współpracujących w zakresie zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności