Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ropa naftowa i produkty naftowe

Język wykładowy: polski

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przede wszystkim:
• materiałoznawstwa oraz przygotowania do transportu i przerobu ropy naftowej,
• kierunków i technologii przerobu ropy naftowej,
• klasyfikacji i rodzajów produktów naftowych,
• badania właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych,
• jakości i właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
• zarządzania ropą naftową i produktami naftowymi,
• logistyki ropy naftowej i produktów naftowych,
• problemów ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym,
• angielskiej terminologii rafineryjnej.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności