Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Śródlądowy transport wodny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry zarządzającej w zakresie śródlądowego transportu wodnego – zarówno administracji dróg wodnych, gospodarki wodnej, armatorów, logistyki – w tym administracji samorządowej i rządowej, dysponującej aktualną wiedzą i umiejętnościami pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym. Studium adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozszerzeniem i aktualizacją swojej wiedzy w zakresie śródlądowego transportu wodnego, projektowania i utrzymania dróg wodnych, floty śródlądowej oraz zagadnień logistycznych, w tym multimodalnych centrów. Studium oferuje także przybliżenie zagadnień środowiskowych oraz prawnych jak również ekonomicznych.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności