Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania Strategic Leadership in Sustainable Management Celem studiów podyplomowych jest rozwój indywidualnych umiejętności przywódczych oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników. Studia mają charakter międzynarodowy oraz teoretyczno-praktyczny, prowadzone są w języku polskim i angielskim, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziału Zarządzania, z zagranicznych uczelni partnerskich (Business School - University of Greenwich, Ecole de Management – Paryż) oraz przez praktyków z międzynarodowej korporacji (TNS Global). Program podzielony został na trzy moduły: Odpowiedzialne zarządzanie, Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialności oraz Rozwój osobisty przywódcy na rzecz odpowiedzialności
Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności