Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i zajęć komputerowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem jest przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół. Program studiów jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. jako program przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych absolwent uzyskuje prawo nauczania informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych. Program studiów w dużej części ma charakter praktyczny i obejmuje 352 godz. zajęć (w tym 238 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych) oraz 60 godz. praktyki. Studia są przeznaczone dla osób mających a) tytuł zawodowy magistra-inżyniera lub równorzędny albo tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany na różnych kierunkach studiów i b) uprawnienia do nauczania w szkołach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności