Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy informacji przestrzennej

Język wykładowy: polski

Celem głównym studiów podyplomowych SIP jest zapoznanie słuchacza z podstawami teoretycznymi oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do tworzenia systemu informacji przestrzennej i posługiwania się technologiami SIP.
Sposób realizacji:

  • zapoznanie słuchaczy z:
    • podstawami teoretycznymi SIP,
    • metodami projektowania, tworzenia oraz korzystania z systemów informacji przestrzennej dla jednostek terytorialnych, organizacji, firm itp.
    • nowościami z zakresu oprogramowania i sprzętu dla SIP, zastosowaniami Internetu oraz z infrastrukturą danych przestrzennych (INSPIRE, Geoportal).
  • zajęcia o charakterze praktycznym z zakresu: tworzenia baz danych przestrzennych, korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych, wykonywania analiz przestrzennych.
  • zaprojektowanie i zrealizowanie bazy danych przestrzennych lub małego projektu SIP (projekt dyplomowy).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności